سانتی متر به Vizag به حساب دست اول از LG پلیمرهای گیاهی نشت گاز فاجعه

وزیر Y. S. Jagan موهان ردی پرسید: در مورد نشت گاز در LG پلیمرها کارخانه در ویساکاپاتنام. او در منطقه دستور جمع آوری Vinay Chand را لازم امداد و نجات و اقدامات امداد و تغییر مردم را به ایمنی.

او در حال رفتن به شهرستان بندر به حساب دست اول از فاجعه است.

در همین حال وزیر صنایع و تجارت Mekapati Goutham ردی دستور مقامات منطقه به راه اندازی یک خط تلفن به تهیه کردن به نیازهای ساکنان Narava, R. R. Puram, خیاط مستعمره میلاد مستعمره Bapuji ناگار Kamparapalem و کریشنا نگر.

او همچنین کارگردانی ویژه دبیر کل (صنایع) R. Karikal Valaven به گسترش کمک های مورد نیاز توسط دولت های منطقه است.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>