Coronavirus | پنجاب گزارش 188 موارد هاریانا 421

پنجاب گزارش 188 تازه COVID-19 نفر در روز جمعه و دو مرگ و میر بیشتر از تعداد کل موارد به 4,957 و تلفات به 122 یک بیانیه رسمی گفت.

در مورد مرگ و میر گزارش شده از Bathinda و Fathehgarh صاحب ولسوالی. از تازه موارد Ludhiana اختصاص 67 و پاتیالا 31. وزارت بهداشت و درمان گفت: تعداد موارد فعال بود در 1,634 و 3,201 بیماران بود که تا کنون از بيمارستان مرخص شده و در بهبود.

در Haryana, 421 تازه موارد ظاهر در نظر گرفتن شمارش به 12,884. تلفات بالا رفت و به 211 با 13 مرگ و میر. عمده تکه از موارد تازه آمد از فریدآباد منطقه 194 و Gurugram, 93. با 8,016 بيماران ترخيص شده تا کنون تعداد موارد فعال بود در 4,657 یک بیانیه رسمی گفت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>