کسرگد جمع آوری در قرنطینه روزنامه نگار پس از آزمایش مثبت برای COVID-19

کسرگد جمع D. Sajith ببو است در قرنطینه پس از وزارت بهداشت و درمان اضافه شده او را به لیست افرادی که در تماس با یک روزنامه نگار که تست مثبت برای SARS-CoV-2 در روز چهارشنبه. روزنامه نگار مشغول به کار در یک رسانه دیداری سازمان تا به حال مصاحبه کلکتور منطقه در مارس 19. وزارت بهداشت و درمان دارای جزئیات بیشتر از افرادی که این روزنامه نگار ملاقات در گذشته 14 روز.

جمع آوری مسلح و راننده نیز دستور داده شده است به در خانه قرنطینه. خود نمونه های فرستاده شده برای تست.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>