• چینی آژانس ضد دوپینگ تعلیق تست از Feb. 3.
  • زمستان X بازی حوادث در Chongli از Feb. 21-23 به تعویق افتاد.
  • سنگاپور ورزشکار از جوایز سال در فوریه. 26 به تعویق افتاد.
  • جهان فدراسیون شطرنج ریاست جمهوری جلسه شورای نقل مکان کرد و از چین به امارات متحده عربی در فوریه. 28-29.
  • انجمن جنوب شرق آسیا (ASEAN) Para بازی در فیلیپین از مارس 20-28 به تعویق افتاد. تاریخ جدید تنظیم نشده است.
  • اسنوکر چین باز از 30 مارس-آوریل 5 لغو شد.
  • “اسپورت آکورد در اجلاس پکن از مارس 19-24 لغو شد. سایت جدید مشخص شود.
  • سنگاپور ممنوع تماشاگران در مدرسه ملی بازی های ژانویه-اوت.