مالاوی رهبر مخالفان اعلام برنده انتخابات ریاست جمهوری دوباره اجرا

مالاوی را به کمیسیون انتخابات اعلام کرد رهبر مخالفان لازاروس Chakwera برنده re-run انتخابات ریاست جمهوری در روز شنبه وارونه از وقت را بی اعتبار برنده شدن در یک فرایند است که دیده شده است به عنوان یک پیروزی برای دموکراسی است.

آقای Chakwera امن اکثریت لازم با 58.57 درصد از رای کمیسیون انتخابات گفت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>