دانلود رایگان کتاب ترک آسان سیگار آلن کار tagged posts

دانلود بهترین کتاب های خارجی

ظرفیت های موجود هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارند و ما به آرامی در آن مسیر حرکت می کنیم و فکر می کنم با شناسایی زوایا و ظرفیت های مختلف ، فضای مجازی و توانایی های آن به تدریج بر جغرافیا تأثیر می گذارد و مرزها را تحت فشار قرار می دهد. همچنین با برنامه ریزی صحیح می توانیم به ابعاد مختلفی دسترسی پیدا کنیم و نمایشگاه کتاب مجازی شیوه خوبی برای فرهنگ و نشر خواهد بود.

در اولین نمایشگاه کتاب مجازی در تهران ، ارسال کتاب به صورت رایگان انجام می شود و علاقه مندان ...

Read More