قانون جذب چیست ؟ tagged posts

یادگیری قانون جذب

یادگیری قانون جذب
برای یادگیری قانون جذب ابتدا بایستی به این سوال پاسخ دهید که چه تصویری از آینده ی خود در ذهن دارید؟ آیا این تصویر ذهنی مربوط به آینده ی خود را می پسندید؟ اگر از این تصویر ذهنی خوشتان نمی آید، تلاشی برای تغییر آینده ی خود می کنید؟
اگر پاسخ شما مثبت است و در واقع تمایل دارید تا آینده ی خود را تغییر داده و به همان شکلی که دوست دارید آن را ترسیم نمایید، در این مقاله با ما باشید تا در خصوص قانون جذب و به دست آوردن آرزو ها و تغییر در زندگی و آینده ی شما به کمک این قانون و راز های آن سخن کنیم و شما را در رسیدن به خواسته ها و ترسیم یک زندگی ایده آل یاری نماییم...

Read More